opvang

Buitenschoolse Kinderopvang Den Hof 
Nieuwe Boekhoutestraat 3, 9968 Bassevelde

Open op schooldagen:
ochtend:      7.00 u. tot 8.15 u.
namiddag:   15.30 u. tot 18.30 u.  
woensdag:   11.45 u. tot 18.30 u.

Info: tel. 09 373 95 34; e-mail: ibo@ocmwassenede.be

Tijdens de vakantieperiodes en de schoolvrije dagen is de opvang open van 7.00 u. tot 18.30 u.